O druhém dubnovém víkendu se Partnerský spolek zúčastnil malou delegací v čele se starostkou města Kamilou Bláhovou setkání partnerských měst ve francouzském Brie-Comte-Robert. Sešli jsme se tam s přáteli ze Stadtbergenu, Bagnolo Mella a Olbernhau, abychom si společně připomněli tři významná výročí. Brie slavilo již 30 let partnerství s bavorským Stadtbergenem, 25 let spolupráce se saským Olbernhau a již páté výročí formálně doložené spolupráce s Litvínovem.

Partnerství měst je už dnes pro Litvínov samozřejmostí.

V dubnu roku 2017 se Partnerský spolek a Město Litvínov zastoupené starostkou města paní Kamilou Bláhovou zúčastnil setkání partnerských měst ve francouzském Brie-Comte-Robert. Účastníci setkání si tam připomněli několik výročí dlouholeté partnerské spolupráce i mezi Brei a saským Olbernhau nebo bavorským Stadtbergenem.

V sobotu 14. července 2012 jsme na pozvání Velvyslanectví Francie v České republice navštívili zahradní slavnost v Buquojském paláci v Praze na Malé straně, kterou Jeho Excelence Velvyslanec pořádal jako každoročně při příležitosti největšího státního svátku Francie (pád Bastily 14.7.1789).

V úterý 15. února 2011 Partnerský spolek navštívil první rada Francouzského velvyslanectví v České republice Nicolas de Lacoste v doprovodu atašé pro decentralizovanou spolupráci paní Denisy Pánkové Schránilové. Návštěva Litvínova se uskutečnila na pozvání starosty města Mgr. Milana Šťovíčka, který ji po celý den doprovázel. V příjemném rozhovoru se hosté zajímali o činnost PSL, o historii dosavadních partnerských aktivit a kontaktů, zejména s francouzským městem Brie-Comte-Robert, a diskutovali o možnostech rozšiřování spolupráce s tímto městem v různých oblastech, zvláště na poli kultury a činnosti mládeže.

Někdy se události vyvíjejí nečekaně rychle. Nedávno jsme informovali o záměrech uzavřít po dlouhých letech přátelských kontaktů oficiální partnerskou smlouvu mezi městy Litvínov a Brie Comte Robert. Stačila dobrá vůle, několik oficiálních dokumentů a smlouva je na světě! Tak jednoduché to samozřejmě nebylo, nicméně díky podpoře Velvyslanectví Francie v České republice a ochotě dvou významných firem na trhu se tento první krok opravdu mohl uskutečnit. Ve dnech 28.4. - 1. 5. 2011 přijela do Litvínova delegace volených zástupců města Brie Comte Robert v čele s panem starostou Andre Aubertem.